Skip to content

Talent management In gesprek gaan

Talentmanagement

Talentmanagement

In gesprek gaan

Een organisatie is zo vitaal als haar medewerkers. Door hoofd, hart en buik met elkaar te verbinden op basis van de drijfveren en talenten van jouw mensen, kom je tot lang gewenste resultaten. Sterker nog, waarschijnlijk overtreft het resultaat jouw eigen verwachtingen.

Door het echte gesprek aan te gaan ontdek je welke behoeften er bij iemand leven, wat hij/zij zelf kan bijdragen om bedrijfsdoelen te bereiken, hoe zijn/haar manager daarbij kan ondersteunen en wat de organisatie daarin kan betekenen. De uitkomsten van zo’n gesprek kunnen heel verrassend zijn. Het is het startpunt voor het creëren van bevlogen, vitale medewerkers en dus van een vitalere organisatie.

Het inzetten van Talent Motivatie Analyse (TMA) en DISC biedt inzicht in het potentieel van mensen en teams. Met de informatie die uit deze analyses komt, ontdek je of jouw mensen op de juiste rol in de organisatie zitten of niet. Niets is zo belemmerend voor de vitaliteit van mensen en organisaties als de aanwezige talenten niet ten volle worden benut.

Hoe naar is het om afgerekend te worden op een competentie die niet bij je talenten past? Het is frustrerend en het smoort iemands vitaliteit. Door inzicht via TMA en DISC en door inzet van positieve psychologie, gaat de energie stromen, worden talenten gezien en ten volle benut. Zo stimuleer je de bevlogenheid en vitaliteit van je mensen.

We helpen je graag om via talentmanagement een positieve boost te geven aan het vitaliseren van jouw organisatie. Wil je met ons op zoek naar de verborgen talenten van jou en jouw organisatie? Stuur dan vandaag nog een mailtje naar Saskia via saskia@kontentu.nl of bel haar op +31 622 800 466.

Diensten

Meting & Advies

Eerst analyseren, dan adviseren

Vitaliteit in organisaties

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Vitaliteitsreizen

Inspireren en stimuleren

Talentmanagement

In gesprek gaan